Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2012július

1. Kiterjesztett terv
2. Az összeesküvés rétegei
3. 2012 a Fény robbanása
4. A Terv és mit tehetsz te a változásért


Forrás:
http://www.azesemeny.eoldal.hu/admin.php?a=a&a2=da&sid=0&aid=0&returnto=ao,0

 

•A kiterjesztett Terv

2012.07.18. 05:07 FehérVándor

 

1. A kiterjesztett Terv

Forrás: http://2012portal.blogspot.de/2012/07/normal-0-microsoftinternetexplorer4.html

Fordította: FehérVándor

Eredetileg megjelent: 2012. július 13

 

 Az eredeti terv a bolygó felszabadítására bővítésre került(Eredeti Terv: http://2012felemelkedes.blog.hu/2012/05/03/2012_terv) . A jövőben kevesebb beszéd  és több akció várható:

 1. Kevesebb hírszerzési, háttérinfó lesz titkosítás alól feloldva és a nagyközönség számára elérhetővé téve. Ennek oka, hogy a ’felébredt’ része az emberiségnek alulteljesített a kapott információval kapcsolatban. Stratégiailag nem bölcs nyilvánosságra hozni olyan információkat, amelyeket a  felébredt embereknek egy része kinevet és ugyanakkor a háttérhatalom felhasználja őket a Fény erőinek a gyengítésére.( Nem tudom pontosan mire gondol itt Cobra, igyekszem majd megtudni tőle, legalábbis megpróbálom . FV)

Ez annyit jelent a gyakorlatban, hogy bizonyos dolgok titkosítás alatt maradnak.

 

2. A Mátrix elkezdett repedezni a tömegmédiában. A repedések szélesedni és terjeszkedni fognak.

A tömeges letartóztatások terve elkezdett beszivárogni a fősodratú médiába. Ez a cikk kicsit túl erőszakos véleményem szerint, de elhinti a magját az ötletnek, miszerint egyes embereket meg kell állítani a cselekedeteikben

3.  Az Esemény előtt, bizonyos akciók fognak történni, amelyek tagadhatatlanul bizonyítani fogják az emberiség felébredt részének, hogy a Terv valós és hogy valóban dolgoznak a Fény erői a bolygó felszabadításáért.

4. A mohóság és vágy a hatalomra a bolygó felszínén található pozitív erők kötelékében( Pozitív Katonaság, Fehér Sárkány Társaság) érthető és tolerálható, mivel az emberi természetnek a részét képezi a hatalomvágy, azonban egy bizonyos ponton túl már nem tűrhető tovább. Amikor ez a hatalomvágy akciókat kezd el hátráltatni, csúszásokat eredményez vagy amikor bizonyos szenvedés megakadályozható lenne a népesség körében, ha a feladatukhoz méltón viselkednének egyes emberek, akkor a továbbiakban nem tolerálható ez a magatartás. Az Ellenállási Mozgalom figyeli és pontosan tudja ki, mit csinál a felszíni pozitív csoportokban.

5. Az Ellenállási Mozgalom hagy egy bizonyos, limitált időkeretet a bolygó felszínén található pozitív csoportosulásoknak, hogy magát a konkrét felszabadítást véghezvigyék. Ha kudarcot vallanak, az Ellenállás a pozitív csoportosulásoktól függetlenül direkt akcióba kezd. Ez az Operation Omega Phoenix második része. Csekély információ lesz kiadva az akció előtt, ha végül ez a változat lép érvénybe. Ha szükséges lesz az Operation Omega Phoenix második részét alkalmazni, akkor maga a folyamat viszont kevésbé lesz „felhasználóbarát” a lakosságot tekintve, mivel kicsit nagyobb fennakadásokra lehet számítani ebben az esetben az ellátási láncban. A Zöld Jelzés(előzetes figyelmeztetés a lakosság számára) az Operation Omega Phoenix esetében a helyzettől függően lesz kiadva vagy sem.

 

Idézet egy korábbi cikkből az Operation Omega Phoenix akció első részét illetően:

"..Az Ellenállási Mozgalomnak meglesz a saját szerepe az Esemény idején, az akció Operation Omega Phoenix kódnév alatt fut és két részből áll..

Az Esemény idején az Ellenállás tagjainak egy kis része fel fog jönni a földalatti bázisaikból a felszínre. Egyszerű civil ruhát fognak viselni, nem katonai egyenruhát. Közelről  fogják figyelemmel kísérni a történéseket és ha szükséges akkor besegítenek a Pozitív Katonaságnak és a rendfenntartó erőknek.

Akiket az Ellenállás tagjai fognak letartóztatni, titkos helyekre lesznek szállítva először és csak később kerülnek a Pozitív Katonaság/civil hatóságok kezébe. Ez alól néhány kivételt egy maroknyi háttérhatalmi tag jelent, akiknek a bűnei ezen a bolygón túl terjednek és meg kell jelenniük a Galaktikus Bíróság előtt. Ennek a maroknyi csoportnak a döntő többsége vissza fog kerülni a Földre, hogy az itteni igazságszolgáltatás rendelkezzen felettük, de néhányukat azonnal a Galaktikus Központi Naphoz fogják szállítani. Ez gyógyulást, megváltást fog jelenteni számukra, nem pedig büntetést, mivel vannak olyanok közöttük, akik visszafordíthatatlanul károsodtak és teljes mértékben elutasították a Fényt , elszakadtak a Forrástól és emellett ki is fognak tartani.

A Pozitív Katonaság vezetői értesítve lettek az Operation Omega Phoenix akcióról és teljes támogatásukról biztosították a terveket."

 

6. A „containment/behatárolás( egy minden bizonnyal hamis, korábban már többször felsült csatorna által felvázolt ötlet, aki magáról azt állítja, hogy többek között Mihály arkangyalt közvetíti, természetesen aztán azonnal ráugrott néhány másik is a témára. http://fenyvilag.blogspot.co.uk/2012/07/michael-arkangyal-tomeges.html  Lényegében az elképzelés az, hogy  ‘energiabuborékokkal‘ vonnak be embereket, akik ettől hirtelen megjavulnak és jól kezdenek viselkedni. Vagy a következő cikkben előszóként vagy egy külön bejegyzés keretében ki fogok térni a jelenlegi csatornázott üzenetekre, mert a nagy részük, ahogy David Wilcock is említette legutóbbi írásában 10-15%-ban tartalmaz valódi üzenetet, a többi csak a tudatalatti/ego által kitöltött anyag, nem is beszélve azokról, akik negativ asztrális lényeket csatornáznak vagy egyéb megvezető technológia hatása alatt közvetítenek és véleményem szerint  a többségük sokkal többet árt mint használ. A csatornázott üzenetek közül jelenleg extrém nehéz kiszűrni az igazság csíráit. Attól, hogy még egy üzenet nem hagyományos keretek között "jön le", nem biztos, hogy igaz is!! FV), ahogy sok csatorna leírja, nem lehetséges.  Konkrét, fizikai letartóztatásokra fog sor kerülni. A pozitív földönkívüliek csak a távolból fognak segédkezni a fénnyel gyógyító és kiegyensúlyozó technológiáikkal, hogy biztosítsák a letartóztatásoknak a lehető legbékésebb levezénylését.

 

 *************************************************************

Forrás:
http://2012felemelkedes.blog.hu/2012/07/24/az_osszeeskuves_retegei#more4674155

 

2. Az összeesküvés rétegei

2012.07.24. 01:30 FehérVándor

Az összeesküvés rétegei

Írta: Cobra

Fordította: Benedictus

Forrás: http://2012portal.blogspot.hu/2012/07/normal-0-microsoftinternetexplorer4_15.html

Eredetileg megjelent: 2012.július 15.

 

A fizikai háttérhatalom magját egy 13 arkhónból álló csoport alkotja amely már 26000 éve irányítja a  bolygót. Ők felelősek Atlantisz bukásáért, a békés Istennő tisztelő kulturák összeomlásáért 5000 évvel ezelőtt és a késő antikvitás misztériumiskoláinak, gnosztikus irányzatoknak a megsemmisítéséért. Ők tartották fenn a karantént egyben az emberiséget túszként tartva, így a pozitív földönkívüliek egészen mostanáig nem tudtak közbeavatkozni. Többnyire kulcspozíciókba inkarnálódtak az olasz fekete nemesség köreiben.

(Magyarul jóformán csak ez a néhány mondat olvasható a fekete nemességről, Dr. Drábik János kutató tollából:  http://mek.niif.hu/06800/06897/html/0214.htm

"…Ebben az írásban megkülönböztettük a szabadkőművességet a pénzoligarchia kvázi szabadkőműves hálózatától. Ez utóbbi tömöríti az illuminátusokat, azaz a felvilágosodottakat, vagy megvilágosodottakat, vagyis azokat a beavatott személyeket, akik a pénzoligarchia által eltervezett új világrend kialakításán fáradoznak. Egyre többen szeretnék pontosabban tudni, hogy kik ezek az illuminátusok? Egy ilyen általános kijelentés nem elégíti ki a megbízható ismereteket kívánó embereket. A Leleplező előző számában röviden már foglalkoztunk a németországi illuminátusok történelmi szerepével. Most arra keressük a választ, hogy kik is ezek a népek sorsát ennyire jelentősen alakító emberek? Ismét a történelemhez kell fordulnunk, hogy konkretizáljuk: milyen körből származnak az illuminátusok? Egyre több kutató tesz említést az illuminátusok és az úgynevezett "Black Nobility", azaz a "Fekete Nemesség" kapcsolatáról. Nos, kik tartoznak ehhez a "Fekete Nemesség"-hez? Robin de Ruiter, Johannes Rothkranz, John Coleman, Gary Allen, Des Griffin, Antony Sutton, valamint Jan van Helsing és mások szerint Európa leggazdagabb és leghatalmasabb arisztokrata családjai, köztük olyan előkelő dinasztiák, amelyek a 12. századi Génuából és Velencéből származnak, akik ebben az időben e városállamokban a hatalom birtokosai voltak.

Azért ragadt rájuk a "Fekete Nemesség" elnevezés, mert igen gyakran alkalmaztak tisztátalan módszereket, vagyis hatalmi eszközeik közé tartozott a hazudozás, a csalás, a gyilkosság, a terrorizmus, eszmei vonatkozásban a gnosztikus gyökerű illuminizmus, továbbá az okkultizmus, és a fekete mágia révén a sátánizmus. Ezek a városállami zsarnokok nem haboztak, ha félre kellett állítaniuk azokat, akik ellenezték üzelmeiket. A "Fekete Nemesség" első számú központja Velencében volt, ez a város ma is helyet ad utódszervezetének, amely szorosan együttműködik a német "Marshall Fund"-dal, valamint a Római Klubbal. A velencei "Fekete Nemesség"-hez tartozó személyek vagyona egyes szerzők szerint többszörösen meghaladja például a Rockefeller család vagyonát. A velencei "Fekete Nemesség" alapította a "Háromszázak Bizottságát", amelyből több fontos szervezet ágazott el, amelyeket a pénzoligarchia hálózata első-osztályú szervezeteiként jelölhetünk meg. Mint már utaltunk rá, a "Fekete Nemesség" már aktívan tevékenykedett a 12. században. 1122-ben és 1126-ban John Cemnenus egy magas erkölcsiségű uralkodó kísérletet tett a velencei oligarchák megfékezésére. John Cemnenus nem újította meg az oligarchák kereskedelmi monopóliumát, mert előjogaikat gátlástalanul a lakosság kizsákmányolására használták. A velencei flotta ezért megtámadta John Cemnenus hajóit, elfoglalta Korfut, és rákényszerítette arra, hogy az oligarchák monopoljogait újítsa meg…”

Vezetőjüket ( Az arkhónokét.. FV) május 5-én tartóztatták le Rómában és aztán az Ellenállás elszállította a bolygóról. Azonnal átállt a Fény erőihez, majd néhány nappal ezután, felismerve, hogy miket követett el, saját maga kérte a Galaktikus Központi Napba szállítását, hogy a lelke egy új ciklust kezdhessen meg. Ő volt az, akit a háttérhatalom tagjai oly sokan tiszteltek az eltorzított rituáléikon, így most olyasvalakit imádnak, aki immáron nincs jelen. (Személyes feltételezésem szerint Moloch-ot, a babyloniai alvilág istenét, de tágabb értelmezésben – vagy másik nevén – Sátánt vagy Lucifert értik alatta, esetleg valamelyik démonként ismert entitást. Moloch bagoly-szobor alakjában tűnt fel a Bohemian Klub rituáléin, melyet sikerült filmre is venni: http://www.youtube.com/watch?v=hszzdj0KfgU  http://www.okotaj.hu/szamok/41-42/ot41-02.htm Benedictus)

2500 évvel ezelőtt, az arkhónok létrehoztak egy különleges küldetésű csoportot, és beszivárogtatták őket a Ptolemaida-dinasztiába Egyiptomban:

http://vaticannewworldorder.blogspot.nl/2011/12/ptolemaic-papal-bloodlines-orsini_21.html

Ez a különleges csoport volt felelős az elme-programozásért és az emberiség tömeges irányításáért a szervezett vallásokon keresztül az utóbbi 2500 évben. Kleopátra halála után, a hatalmuk átkerült  a Ptolemaida-vérvonaltól a Julius-Claudius-dinasztiához (Augustus, Tiberius, Caligula {másik nevén Gaius}, Claudius, és Nero – szerk. megj.) Rómába, majd a római Flavius-dinasztiához, utána a Constantinus-dinasztiához, azt követően a Theodosius-dinasztiához, végül a bizánci Giustiniani-családhoz (jelentős olasz család Velencében – szerk. megj.). A középkor után ezen csoport tagjai többnyire az olasz fekete nemesség családjainak hatalmi pozícióiba inkarnálódtak. Az Ellenállási mozgalom 2010-ben e csoport ellen jelentős akciókat hajtott végre, így az sokat vesztett erejéből.


Ez a csoport hozta létre a jezsuitákat, akik az egész „showt” csinálják és irányítják a bolygót  immáron 500 éve, ahogy ebben a meglehetősen pontos, habár kissé elavult írásban olvasható(angol linkek):

http://www.whale.to/b/pope.html

http://www.whale.to/b/phelps4.html

 

Szeretném felhívni a figyelmet, hogy Hans Kolvenbach a régi fekete pápa volt, az új Adolfo Nicolas.

Íme így irányítják a Jezsuiták az USA-t(angol link):

http://www.theoilage.com/ptolemaic-dynasty-bloodlines-t2854.html

 

A Rothschildok voltak a jezsuiták bankárai az elmúlt két században. A legbefolyásosabbak: Jacob de Rothschild, Evelyn de Rothschild, David de Rothschild és immáron Nathaniel Philip de Rothschild is.

A Rockefeller / Illumináci frakciókat a jezsuiták alkották meg a 20.században azzal a szándékkal, hogy elrejtsék és aljas célokra használják fel az emberiség technológiai és tudományos fejlődését(angol link):

http://www.humanresonance.org/veil.html

A kulcsfigurák a Rockefeller / Illuminázi frakciókban: David Rockefeller, Henry Kissinger, George Herbert Walker Bush (ifj.George Scherf), Dick Cheney, Jay Rockefeller, Donald Rumsfeld, Karl Rove és Paul Wolfowitz.

 **********************************************************

 Forrás:

http://2012felemelkedes.blog.hu/2012/08/02/miczo_gondolatai_a_galaktikus_kozponti_naprol_cobra_fenyrobbanas

 

 Fényrobbanás

2012.08.02. 04:50 FehérVándor

3. Cobra: 2012 A Fény robbanása

Forrás: http://2012portal.blogspot.ca/2012/07/normal-0-microsoftinternetexplorer4_26.html

 

Lassan közelítünk az eseményhorizonthoz.  Az eseményhorizont a kilépési pontja a fekete lyuknak és egyben a vége a karanténnak. A fekete lyukból való kilépést, egy ’fényrobbanásként’ fogjuk megélni. 

Ez a Föld karantén státuszának  és egyben a sötétségnek a végét jelenti ebben az Univerzumban.

A karantént a sötét erők hozták létre 26000 évvel ezelőtt és nem a Galaktikus Föderáció. A Föderáció sosem zárná be az emberiséget egy izolált bolygóra.

Ami fenntartja a karantént az a kvantum anomália. A kvantum anomália az idő-tér kontinuum torzulása a kvantum szinten (az ősi gnosztikus szövegek ezt "hibának" nevezik). A kvantum anomália nehézségeket okoz a pozitív földönkívülieknek a Föld körüli akadálytalan mozgásban. A pozitív földönkívüliek nem istenek, megvannak a saját korlátaik. Ezek nélkül már régen felszabadították volna az emberiséget.

(Megjegyzés a kvantum anomáliához: Cobra használja az "idő-tér kontinuum" kifejezést míg másutt olvasható nála a "tér-idő kontinuum" megnevezés. A kettő nem ugyanaz, lényegi különbség van köztük. Az idő-tér egy olyan kvantum tartomány amelyből egy az adott rendszer téridő kontinuuma származik és fenntartja azt. Vannak az univerzum nem-anyagi tartományaiban olyan elemi kvantum-energia formációk amik generálják az univerzum egy tartományának megnyilvánulását, vagyis az időt, a teret és az anyagot. Ezek az univerzum részek saját idő-tér forrással rendelkeznek, ilyenek pl. a galaxisok, a csillagok, vagy akár a bolygók is. Ez az idő-tér forrás elemi tachion részecskék meghatározott formájú összekapcsolódásából és örvénylő forgásából áll, aminek kisugárzott hullámtere a tér-idő kontinuum. A pozitív ET-k a csillagrendszerek közt nem elmozdulással utaznak (hiszen a fény is millió évekig mehet galaxisok közt) hanem átdimenzionálással, vagyis tér-idő rendszer váltással. A hajók olyan élő szerkezetek, amik saját idő-tér forrással rendelkeznek, így lecsatlakozhatnak illetve hozzákapcsolódhatnak bármilyen idő-tér rendszerhez. Ez egy frekvencia hangolás, olyan mint amikor a rádió tekerőjén egy adót megkeresünk és ráállunk.

A közlekedés úgy történik, hogy a hajó idő-tér rendszerét lekapcsolják arról a forrásról amiben épp tartózkodnak, ennek következtében az kilép abból az univerzumi tér-idő rendszerből amiben addig tartózkodott. Ekkor a nemtér-nemidő tartományba, vagy más néven a megnyilvánulatlanba kerül. Ha a hajó nem rendelkezne saját idő-tér rendszerrel akkor ott (az anyagi bázisa) egyszerűen megszűnne létezni. Ezután behangolják a hajó idő-tér forrását a cél idő-tér rendszer frekvenciájára, miáltal annak a rendszernek egy adott tér-idő pontján megjelenik (materializálódik). Ez egy elmozdulás nélküli utazás amit időnként térugrásnak, vagy térváltásos utazásnak is hívnak, de a lényeg az idő-tér rendszer mesterséges generálásában és használatában van. Az Arkhónok idő-tér zavarása a Föld körül pont ezt a közlekedési módot nehezíti. Ez a fő oka hogy a Föld jelenleg egy elzárt tér-idő rendszerben tartózkodik, ami közismert nevén egy fekete lyuk. Mi annak a belsejében vagyunk. Megjegyzem, hogy az ember szintén rendelkezik ilyen saját idő-tér rendszer generátorral, ha aktivált és használható mer-ka-ba mezővel bír, akkor képes lehet térváltással utazni az univerzumban. Ez azonban minimum 5.dimenziós tudatossághoz kötött, ahogy tudom.

Részletesebben a témáról Kisfaludy György és csapata eseményhorizont magazinjában olvashattok (létfilozófia, időfizika, űrhajózás alatt. Miczo) http://esemenyhorizont.uw.hu/)).

Az fő struktúra ami az emberiséget a harmadik dimenzióban tartja az az éterikus implantátumok összessége. A fekete lyukak egy olyan hálózatát formálják meg, amelyeket az Arkhónok hoztak létre 26000 évvel ezelőtt, majd ez a rendszer egy másik invázióval megerősítésre került 16000évvel ezelőtt. Ezek a fekete lyukak tartalmazzák a reptoidokat és a technológiájukat az éterikus síkon, viszont ezek a rendszerek intenzív, folyamatos tisztítás alatt állnak a Fény erői által. Az éterikus és asztrális fekete lyukak tartalmazzák egy sötét, tintaszerű lenyomatát elemi lényegüknek. Ez a tintaszerű esszencia elnyeli az éterikus/asztrális fényt. Amikor ez a "tinta" teljesen eltávolításra kerül akkor egy fényrobbanás fog bekövetkezni a nem-fizikai síkon.

Az implantátumokat erős éterikus elektromágneses térben tartva egy örökkévaló hurok (végtelen ciklus) keletkezik. A végtelen ciklus a tér-idő kontinuum torzulása ami azt a benyomást kelti, hogy a Föld karanténja örökké fog tartani. Semmi sem áll távolabb az igazságtól. A karantén azonnal feloszlik, amikor ezt az elektromágneses mezőt kikapcsolják és az Arkhónok, akik ezt működtetik eltávolításra kerülnek.

 Ezen felül másik fő struktúra egy speciális Arkhón technológia az éterikus síkon. Ezek ún projekciós/vetítő kamrák, amelyek segítségével meghatározott képeket/érzelmi állapotokat lehet bevetíteni, amelyek nem tőlünk erednek az aurikus mezőnkbe. Szóval mások ezt a kivetített képet és nem a valós állapotunkat érzékelhetik. Ez a forrása a legtöbb konfliktusnak az emberi kapcsolatokban. Amikor ez a technológia eltávolításra kerül, az emberek azonnal sokkal több harmóniát fognak találni kapcsolataikban.

A karantén utolsó fő tényezője, az amit közönséges (földi) realitásnak nevezünk. Ez a valóságrendszer az összeesküvők egy mesterséges kreálmánya és a legtöbb ember vevő erre a valóság keretre és kérdés nélkül elfogadja azt. A háttérhatalom kb. 3 milliárd dollárt költ naponta ennek a valóságnak, a rendszernek a működtetésére. Ezen valóság keretein belül az UFO bizonyítékok lakat alatt vannak, szintúgy az ingyenenergián alapuló technológiák és ezen valóság miatt kell fenntartani az emberiség „reggel9-délután5-ös” rabszolgaságát. Felülemelkedhetsz ezen a közönséges valóságon a „sámánisztikus” felfogást alkalmazva, megteremtve a saját valóságodat. Tudatosan megteremtve saját „valóság-buborékodat” segítesz a karantén feloldásában.

Van egy speciális közös akciója az Ellenállási Mozgalomnak, a Plejádiaknak és további pozitív galaktikus fajoknak amelynek célja a karantén lebontása. Tájékoztatni fogok részletesen erről a műveletrő,l amikor bizonyos feltételek adottak lesznek.

Akik az Olimpiára tervezett false-flag(hamis alapokon nyugvó, mesterségesen kreált probléma, amelyet aztán a nem valós elkövetőkre fognak. Lásd: 9/11,Reichstag felgyújtása,stb. Bővebben erről a következő frissítésben. FehérVándor) támadás miatt aggódnak, nincs ok a félelemre. Minden aktivitása a háttérhatalomnak az Olimpia körül állandó felügyelet alatt van az Ellenállás és más csoportosulások által. Rendkívül valószínűtlen, hogy bármilyne negatív esemény történne.

*************************************
 

Forrás:

http://2012felemelkedes.blog.hu/2012/08/05/a_terv_es_mit_tehetsz_te_a_valtozasert#more4697274

4.  A Terv és mit tehetsz Te a változásért

Írta: Cobra

Fordította: Benedictus

Forrás: http://2012portal.blogspot.hu/2012/07/normal-0-microsoftinternetexplorer4_30.html

 

Eredetileg megjelent: 2012.július 30.


Új infókat kaptam a Tervről.

Az Esemény egy multidimenziós áttörés lesz a Föld számára, mely ahhoz hasonlóan, mint mikor egy követ beleejtünk egy tócsába, a Fény hullámait fogja szerteszórni az Univerzumban. Az Esemény természetét tekintve egyszerre lesz fizikai és spirituális jellegű. Magába foglalja a nem-fizikai negatív lények eltűntetését, a háttérhatalom tömeges letartóztatását, és drasztikus növekedését a pozitív földönkívüliek vizuális észlelésének. Az akció a Plejádiaknak, az Ellenállási Mozgalomnak, a Pozitív Katonaságnak, a Fehér Sárkány Társaságnak, valamint más pozitív csoportok egyesült fáradozásainak eredménye lesz.

Augusztus és szeptember folyamán rengeteg minden fog történni a háttérben, azonban előfordulhat, hogy ezeknek azonnali eredményét a felszínen nem fogjuk tapasztalni. Mindenkinek azt javaslom, hogy maradjon türelmes és nyugodt ezen időszak alatt, főleg a szeptemberi ismételt Uránusz-Plutó kvadrát idején.Az Esemény ez év októbere körül várható.

Az Esemény csupán a kezdet, onnantól kezdve a dolgok olyan gyors tempóban haladni, amilyen gyorsan az emberiség alkalmazkodni képes. Az Első Kapcsolatfelvételhez kötődő műveletek a rendszer újjáépítésével párhuzamosan fognak haladni. Az új pénzügyi rendszer nagyon rövid életű lesz, mivel az Első Kapcsolatfelvételt követően a pénz feleslegessé fog válni.(Na itt biztos sokak hitetlenkedve csóválják a fejüket, valóban merész állítás ez, egyelőre nehéz elképzelni. FV ) Az emberiségnek sok gyógyulásra van még szüksége, és december 21 csupán a kezdete a Felemelkedés folyamatának.

Az Ébredés folyamatban van...Egyszerűen engedd, hadd folyjon..

A fő ok, amiért a háttérhatalom tömeges letartóztatása  nem történt meg április és június közöttt az az, hogy a Pozitív Katonaságnak nem volt tudomása az arkhónokról egészen ideáig, és nem építették bele a több, mint 35 éves tervükbe a szükséges ellenintézkedéseket. A másik ok, hogy időközben a háttérhatalom embereinek sikerült a Pozitív katonaságba erőteljesen beszivárogniuk. Ezek a problémák meg lettek oldva.

Augusztus 4.én nem fog történni semmi különleges(Ugye néhány csatorna konkrét kapcsolatfelvételt jósolt erre a dátumra, míg mások azt állították, hogy ez az időpont lett megadva határidőként a Disclosure/Felfedés végrehajtására a földi hatalmak által. Itt hívnám fel a figyelmet, hogy attól, hogy még néhány jó vagy esetlegesen kevésbé jó szándékú csatornázó állít valamit, sokszor ugye egy bizonyos hír megjelenése után, egymást vadul követve ráugorva egy témára, az még nem feltétlenül jelenti azt, hogy úgy is van. Erről bővebben majd az üzenetkről szóló bejegyzésben.FV).Ellenben fokozatosan nőni fog augusztus/szeptemberben az UFO-észlelések száma. Az emberiség körüli túszdráma lassan megoldódik, a Plejádiak hajói és a Fény más pozitív civilizáció a Föld felszínéhez közelítenek. 

Sokan szeretnének aktívvá válni és elősegíteni a változásokat, és kérdezik, mit tehetnének.

Először is, csatlakozhatsz a heti felszabadítási meditációkhoz. (magyar idő szerint minden vasárnap este 21.00-korhttp://2012felemelkedes.blog.hu/2012/06/17/meditacio_minden_vasarnap_este_9_oratol_egeszen_a_fold_felszabadulasaig)

Másodszor, megoszthatod, terjesztheted a különféle információkat.

Harmadszor, Lelked szépségével, pozitív kisugárzásoddal beragyoghatod a környezeted.

(Még bőven lehet mit tenni, én például kiegészíteném azzal, hogy minél több időt kéne a Természetben, napsütésben, a fűben mezítláb mászkálva tölteni, rendkívül fontos a "földeléshez" és az energetikai kiegyensúlyozottsághoz és lehetőség szerint, aki tud az kérem végezzen a Földanyát tisztító meditációt. FV)

Sokan szeretnének csatlakozni a Ellenállás Mozgalomhoz. Jelenleg ez nem megoldható. Pillanatnyilag csak nagyon kevés, a legalaposan kiképzett ügynöke az Ellenállásnak tartózkodik a felszínen. Az Eseményt követően az Ellenállás fokozatosan a nyilvánosság elé fog állni.

 *************************