Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Arkhónok

Forrás: http://2012felemelkedes.blog.hu/2012/05/26/frissites_helyzetjelentes_a_jelenlegi_arkhon_szituaciorol_helyzetrol

Az Arkhónok eleste

 

Írta:Cobra

Fordította: FehérVándor

Forrás: http://2012portal.blogspot.ca/2012/05/fall-of-archons-normal-0.html

Eredetileg megjelent: 2012. május 8-án

 

Erős kétségeim voltak afelől, hogy közzétegyem-e ezeket az információkat, mivel sokkoló lehet sokak számára, de mindazonáltal utasítást kaptam rá. Az elmúlt napok eseményei meggyőztek, hogy megérett az idő a leközlésre. Nem azért teszem közzé ezt, hogy félelmet keltsek, hanem hogy informáljalak titeket. Ha tudatában vagyunk a szituációnak, az összekapcsolódott és így felerősített tudatosságunk képes lesz átalakítani a helyzetet és feloszlatni a sötétséget. Ez egy elég teljes összefoglalása a jelenlegi helyzetnek a Fény és Sötétség erői között, ami végül a Fény győzelmével fog végződni.

25000 évvel ezelőtt, Kr.e 23000-ben sötét erők karantén alá vonták a Földet és túszul ejtették az emberiséget. Egy virtuális valóságot teremtettek, amelyből senki nem menekülhetett. Foglyul ejtették azokat a Fénylényeket, akik kapcsoltban álltak a Forrással, hogy a félelmeikből táplálkozva fenntartsák ezt a virtuális rendszert.

Egy bizonyos mértékben még mindig a helyén van ez a virtuális valóságot irányító rendszer, amelyre általában úgy hivatkoznak, hogy a Mátrix. A fizikai síkon a kontroll az Orioni-Babilóniai típusú adósság alapú pénzügyi rendszer illetve a tömegmédia félelemalapú elemprogramozása által van fenntartva. Az éterikus, asztrális és szellemi síkokon pedig elektromágneses téridő torzító rendszerek vannak alkalmazva, hasonlóak azokhoz, amiket Philadelphia kísérletben használtak. http://konteo.blogrepublik.eu/2011/02/04/a-philadelphia-kiserlet/ Ez a technológia egy ún. ‘zárt hurkos’ rendszer illúzióját kelti, amely örökkévalónak tűnik és ez az oka annak, hogy ennyire kevés embernek sikerült elérni a felvilágosodást/kiszabadulni az elnyomás alól.

A Mátrixot az ún. Arkhónok irányítják( görögül azt jelenti irányító/uralkodó, az athéni városállam idejéből lehet ismerős a szó, de ebben a konetxtusban magyarul nem találtam még írást róluk. szerzői megj.). Ezek a lények az Androméda-galaxisból kerültek ide és úgy döntöttek, hogy a sötétséget kívánják megtapasztalni. Visszautasították a kapcsolatot a Forrással. Sok-sok évezreddel ezelőtt, génkísérletek útján megteremtették a Drakóniai és Reptilián fajt, és arra használták őket, hogy sötét birodalmukat terjesszék.

A Föld az utolsó bolygó, amely felszabadulás előtt áll. Nagyon kevés Arkhón maradt hátra.

 Az éterikus és asztrális síkokon a Drakóniaik tartják karban azt a mesterséges intelligencia rendszert, amely működteti a Mátrixot. Egy riasztó rendszer van beépítve, így ha egy felébredt egyén a Fényével rést üt a rendszeren, a Drakóniaiak küldenek egy Reptilián rabszolgaharcost, hogy nyomás alá helyezzék az illetőt a pszichológiai gyengeségeire fókuszálva, ezáltal lecsökkentve a vibrációját és befoltozva a lyukat. Ugyanakkor ezek a Reptoid rabszolgaharcosok folyamatosan befolyásolni próbáják az elméjét és érzelmeit a Földi embereknek, hogy akadályozzák a spirituális fejlődésüket és elnyomják a szabadság iránt való küzdelmüket. Ha ez nem elég, akkor amőba-szerű lényeket küldenek, akik extra nyomás alá helyezik az egyént. Az összes ilyen negativ lény a torzult téridő struktúra gyűrődéseiben bújik meg:

Az erejüket a félelemből és a rejtett elnyomásból nyerik. Minden erejüket elvesztik a fénnyel, igazsággal, bátorsággal szemben. Ha tisztában vagyunk a helyzettel anélkül, hogy félelmet éreznénk, a tudatosságunk fénye kijavítja a téridő struktúra torzulásait és minden ilyen negativ lény eltávolításra kerül az asztrális és éterikus síkjairól a Földnek.

A fizikai síkon, az Arkhónok a Jezsuiták közé inkarnálódnak és spirituális kontroll alatt tartják az ügyintézőiket/végrehajtóikat/adminisztrátoraikat( a Drakóniai Illuminátusokat, akik a pénzügyi rendszert felügyelik), a harcosaikat( Reptilián zsoldosok akik az Illuminátusokat védik) és az ő rabszolgáikat ( az emberiséget, aki nekik dolgozik a “reggel9-délután5ös” munkái által). A Jezsuitákon és 33 fokozatú szabadkőműveseken keresztül tartják össze az Illuminátus struktúrát. Ez a struktúra az ami jelenleg szétesőben van.

 

Az Arkhónok inváziója

Három fő inváziója volt a világűrből érkezve az Arkhónoknak és az alárendelt fajaiknak, mint a Drakóniaiak és a Reptiliánok az ismert történelem során. Mindegyik a fizikai és a spirituális síkokon egyszerre történt.

Az első a kurgán invázió volt körübelül Kr.e 3600 környékén. A sötét lények a Kaukázusban található dimenziókapun érkeztek.

 A céljuk az volt, hogy elpusztítsák a békés Istennő imádó neolitikus kultúrákat, amelyek ebben az időben a neolitikus Európára jellmezőek voltak. Meg akarták szüntetni az Istennő tiszteletet, mivel a feminin energia jelenti a közvetlen kapcsolatunkat a Forrással. http://www.public.iastate.edu/~cfford/342Chalice.htm

A második a kazár invázió Kr.u 393-ban. (Érdekes, hogy Theodosius császár 392-393 folyamán betilott minden pogány természet/Istennő/Földanya tisztelő vallást, és a pogány rítusok tiltásának esett áldozatul többek között az olimpia is 393-ban. Majd 395-ben Theodosius véglegesen felosztotta a Római Birodalmat Keleti és Nyugati részre. szerzői megj.) A sötét lények ismét a kaukázusi dimenziókaput használták.

Az invázió célja az volt, hogy elpusztítsák az ősi misztériumiskolákat, gnosztikus keresztény csoportokat és a természet imádó/tisztelő pogány kulturákat és helyükbe a torzított keresztényi tanokat ültessék.

A harmadik a kongói invázió 1996-ból. A sötét lények a háború sújtotta Kongó, Ruanda és Uganda területén léptek be. A fő fókusza az invázónak az asztrális és éterikus síkokra koncentrálódott. Ennek az inváziónaka célja a New Age-s és felemelkedési mozgalmak elpusztítása és a Mátrix megerősítése volt, amely már 1995-ben erősen kezdett szétesni a világszintű ébredésnek köszönhetően. A legtöbben nincsenek tisztában ezzel az invázióval, mert különféle manipulációk által törölve lett az emberek emlékezetéből, milyen erősen jelen volt már a Fény a Földön 1996 előtt.

 
A Fény Győzelme

 A 11:11:11 portál/interdimenzionális kapu múlt novemberi kinyílása után(nov 11), a Mátrix végre erőteljesen elkezdett szétesni. Közvetlenül a dátum után beindultak az események ( Keenan kereset, a David Wilcock és Benjamin Fulford által leközölt billió dolláros per. ), amelyek végül a teljes felszabadulásunkat fogják eredményezni. Többé nem lehetséges semmilyen Arkhón invázió, hiszen a Föld az utolsó felszabadítandó bolygó az Univerzumban.

A döntő ütközet a június 5-I Vénusz átvonulás körül várható. Habár a Fény győzelme garantált és minden negativ idővonal megszűnt létezni, fokozottan ébernek kell lennünk.

Az Arkhónok az asztrális síkon folytatni fogják a próbálkozásaikat, hogy nyomás alá helyezzék a kulcsfigurákat, a pszichológiai gyenge pontjaikra fókuszálva, ezáltal megkísérelve vitákat és szakadást szítani. Ez azt a célt szolgálja, hogy elterelje a fókuszunkat a háttérhatalom eltávolításáról. Ezeket a konfliktusokat azonnal meg kell szüntetni és ismételten a fontos dolgokra koncentrálni. (Itt Cobra a Kerry Cassidy, Bill Wood, Bill Ryan, David Wilcock és Benjamin Fulford között kialakuló feszültségekre utal főleg.) A felszabadulást előkészítő tudatossági robbanás elég erős ahhoz, hogy hatástalanítsa az Arkhónok manipulációit, akik még képesek arra, hogy szükségtelen halasztásokat idézzenek elő az Esemény kezdetében. A tömeges letartóztatások nem kizárólag fizikai hadművelet, spirituális támogatásra is szükség van, hogy amikor beindulnak az események, ne kezdjenek el az emberek pánikolni.

Egy bizonyos ponton túl, a Galaktikus Központi Nap keresztül fog égetni minden a Mátrix által állított akadályt az éterikus és asztrális síkokon és az összes negatív entitás el lesz távolítva. A helyüket angyalok és spirituális vezetők fogják átvenni, ahogy a prófécia gyönyörűen megjósolja:

 A Hálónak Le Kell Jönnie, Véget Ér, Fény Lép Be

 Az utolsó lépés egyszerűen a negatív hálo elpusztítása. Ezt meg kell tenni és azután az események gyorsan fogják követni egymást.

 Az Egy minden energiát biztosítani fog, a negatív háló megszüntetéséhez és az események ezután szinte azonnal beindulnak.

El lesznek vezetve és fényesség fog uralkodni ezután.

*********************

 
 

Kiegészítések az Arkhónokra vonatkozólag

Írta: Cobra

Fordította: Benedictus

Forrás: http://2012portal.blogspot.com/2012/05/normal-0-microsoftinternetexplorer4.html

Eredetileg megjelent: 2012.május 10.


Ez a folytatása az Arkhónokkal kapcsolatos információnak, a félreértések tisztázása és elkerülése végett.

Minden fizikai és nem-fizikai Reptoid, Drakóniai, Arkhón teljes mértékben el lett távolítva az egész univerzumból, galaxisokból és a mi Naprendszerünkből, kivéve a Földet.

 A Galaxisból a Galaktikus Konföderáció, a Naprendszerből az Ellenállási Mozgalom söpörte ki őket.Továbbá a mélyen földalatti katonai bázisokon sem maradt már egy sem. Néhány ilyen bázis azt a célt szolgálta, hogy biztos menedék legyen a háttérhatalom számára vészhelyzet esetén.

 

A sötét erők tagjait, két helyen lehet ma megtalálni:

Elsőként az éterikus és az alacsonyabb asztrális síkokon(4. dimenzió) egy vékony rétegben a föld felszíne fölött vagy alatt, legfeljebb kb. 14km-re mindkét irányban . A nagy része ezeknek a láthatatlan sötét lényeknek közvetlenül a felszín közelében van, amely nem több mint 20 métert jelent lefelé vagy fölfelé. A többségük a sűrűn lakott területeknél koncentrálódik, nagyon kevés található az érintetlen, gyéren lakott térségeknél. Ezek a sötét lények néhány Arkhónból(*), egy nagyobb csoport Drakóniaiból, egy még nagyobb csoport Reptoidból, és számtalan amőbaszerű parazita entitásból állnak. Az éterikus és az alacsony asztrális síkokon egy háborúnak az utolsó szakasza folyik, amelynek keretében a sötét lényeket eltávolítják a Föld közeléből, nem-fizikai formában tevékenykedő Fényharcosok(például ők: http://www.silverlegion.org/. szerzői megj.). Ez a küldetés Pandora kódnév alatt fut.

Másod és egyben utolsósorban, ahol ezek a sötét entitások megtalálhatóak, az a Föld fizikai felszíne. A sötét erőket néhány tucat Arkhón(legtöbbjük a jezsuita körökben található), néhány száz Drakóniai( legtöbbjük az Illumintáus bankár kartell köreiben) és néhány ezer Reptoid( megtalálhatóak a magán zsoldoshadseregekben mint a KBR vagy a Blackwater,amelyet később Xe-nek kereszteltek, jelenleg Academi néven fut) alkotja. Ezek a lények el lesznek távolítva a hamarosan kezdődő tömeges letartóztatások folyamán.

Szóval a háboú még tart a Fény és a Sötétség erői között, de közel állunk a győzelemhez és a bolygó fel lesz szabadítva.

Attól még, hogy az Arkhónok az Androméda galaxisból érkeztek több ezer, egyes esetekben akár több millió évvel ezelőtt, nem jelenti azt, hogy mindenki, aki az Androméda galaxisból származik, a sötét oldalon állna. Valójában az Androméda galaxis a Fény erőinek több nagyszerű hőséről híres.

Az Arkhónok fizikai síkon élő vezetőjét május 5-én letartóztatták az Ellenállás erői, és elszállították a bolygóról. Átállt a Fény erőihez, és most szabad akaratából támogatja a bolygószintű felszabadítási folyamatot.

**********************